Alkaliniteit

De alkaliniteit (of TAC-waarde of carbonaathardheid) geeft de concentratie carbonaten en bicarbonaten in het water aan. Concreet werkt het als buffer tegen plotselinge veranderingen in de pH-waarde van het zwembadwater.
Een optimale TAC-waarde zal met andere woorden grote schommelingen in de zuurtegraad van het water opvangen. Een goede zuurtegraad zorgt er op zijn beurt dan weer voor dat desinfecterings-
producten zoals chloor hun werk kunnen doen. Een ideale alkaliniteit ligt tussen 80 en 150 ppm.

Minder dan 80 ppm
De alkaliniteit ligt te laag, je zal pH-schommelingen meten. Wanneer je in dit geval bijvoorbeeld het product Aquase pH Plus toevoegt, zou het dus kunnen dat de pH-waarde alsnog blijft zakken.
→ Alkaliniteit verhogen met 1 °f of 10 mg/l: dien 200 g Aquase Alcalinity Plus toe per 10 m³

Meer dan 150 ppm
In het geval van een te hoge alkaliniteit, dien je pH Min toe te voegen. Zodra de TAC-waarde weer op peil is, kan je verder de pH regelen. (meer hierover in stap 2: de zuurtegraad)