Waarborgkaart is nodig indien u geen leeggoed flessen kan ruilen.